Ledenadministratie

Voornaam

Achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

IBAN nummer

Geboortedatum

Geslacht

E-mail adres

Datum ingang lidmaatschap

Kies wat van toepassing is:

Lidmaatschap Zwefilo

Op welke dag wil je komen trainen voor het zwemmen?

Kortingen lidmaatschap Zwefilo

NTB lidmaatschap via Zwefilo

Automatische Incasso

1) Meer over het lidmaatschap: https://www.triathlonbond.nl/leden/vragen-over-lidmaatschap/

2) Inschrijfgeld middels automatische incasso wordt 1 week voor aanvang lidmaatschap geïnd.

Verstuur